Val till kommunfullmäktige i Torsås - Ålder och kön - Torsås 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torsås 2 1404 16,1% 26,2% 21,0% 36,7% 6,3% 48,8% 51,2% 3,5%  
Summa 1404 16,1% 26,2% 21,0% 36,7% 6,3% 48,8% 51,2% 3,5%

http://www.val.se