Val till kommunfullmäktige i Torsås - Ålder och kön - Söderåkra 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söderåkra 2 1254 11,1% 27,2% 27,4% 34,4% 4,6% 52,3% 47,7% 2,8%  
Summa 1254 11,1% 27,2% 27,4% 34,4% 4,6% 52,3% 47,7% 2,8%

http://www.val.se