Val till kommunfullmäktige i Emmaboda - Ålder och kön - Långasjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Långasjö 729 14,0% 26,9% 24,8% 34,3% 5,2% 51,6% 48,4% 3,0%  
Summa 729 14,0% 26,9% 24,8% 34,3% 5,2% 51,6% 48,4% 3,0%

http://www.val.se