Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Lindsdal NV-Förlösa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lindsdal NV-Förlösa 1201 15,5% 37,8% 23,0% 23,7% 6,8% 51,6% 48,4% 2,2%  
Summa 1201 15,5% 37,8% 23,0% 23,7% 6,8% 51,6% 48,4% 2,2%

http://www.val.se