Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Lindsdal SV-Kläckeberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lindsdal SV-Kläckeberga 1159 14,4% 38,4% 18,1% 29,1% 7,2% 49,8% 50,2% 1,0%  
Summa 1159 14,4% 38,4% 18,1% 29,1% 7,2% 49,8% 50,2% 1,0%

http://www.val.se