Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Lindsdal SO-Fjölebro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lindsdal SO-Fjölebro 1203 13,5% 40,6% 20,9% 25,0% 7,3% 51,1% 48,9% 2,0%  
Summa 1203 13,5% 40,6% 20,9% 25,0% 7,3% 51,1% 48,9% 2,0%

http://www.val.se