Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Rockneby-Revsudden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rockneby-Revsudden 1948 13,6% 34,0% 25,3% 27,2% 4,6% 52,1% 47,9% 1,9%  
Summa 1948 13,6% 34,0% 25,3% 27,2% 4,6% 52,1% 47,9% 1,9%

http://www.val.se