Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Läckeby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Läckeby 1298 16,7% 36,6% 24,7% 22,0% 6,5% 51,8% 48,2% 1,5%  
Summa 1298 16,7% 36,6% 24,7% 22,0% 6,5% 51,8% 48,2% 1,5%

http://www.val.se