Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Oxhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Oxhagen 1437 36,7% 27,1% 16,4% 19,8% 6,5% 50,5% 49,5% 8,0%  
Summa 1437 36,7% 27,1% 16,4% 19,8% 6,5% 50,5% 49,5% 8,0%

http://www.val.se