Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Getingen-Tallhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Getingen-Tallhagen 964 27,6% 28,0% 23,1% 21,3% 10,4% 49,0% 51,0% 2,4%  
Summa 964 27,6% 28,0% 23,1% 21,3% 10,4% 49,0% 51,0% 2,4%

http://www.val.se