Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Skälby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skälby 869 28,2% 21,7% 14,6% 35,4% 6,3% 48,0% 52,0% 2,8%  
Summa 869 28,2% 21,7% 14,6% 35,4% 6,3% 48,0% 52,0% 2,8%

http://www.val.se