Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Funkabo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Funkabo 1417 33,2% 28,1% 16,2% 22,6% 7,1% 50,6% 49,4% 7,0%  
Summa 1417 33,2% 28,1% 16,2% 22,6% 7,1% 50,6% 49,4% 7,0%

http://www.val.se