Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Djurängen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djurängen V 1482 25,2% 20,8% 23,0% 31,0% 8,9% 47,6% 52,4% 2,8%  
Summa 1482 25,2% 20,8% 23,0% 31,0% 8,9% 47,6% 52,4% 2,8%

http://www.val.se