Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Djurängen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Djurängen Ö 834 21,5% 20,3% 18,8% 39,4% 4,4% 43,9% 56,1% 2,3%  
Summa 834 21,5% 20,3% 18,8% 39,4% 4,4% 43,9% 56,1% 2,3%

http://www.val.se