Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Berga Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga Centrum 1749 25,1% 22,8% 19,6% 32,5% 6,9% 46,6% 53,4% 6,9%  
Summa 1749 25,1% 22,8% 19,6% 32,5% 6,9% 46,6% 53,4% 6,9%

http://www.val.se