Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Norrliden V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrliden V 1238 24,7% 34,2% 23,1% 17,9% 6,3% 50,4% 49,6% 9,8%  
Summa 1238 24,7% 34,2% 23,1% 17,9% 6,3% 50,4% 49,6% 9,8%

http://www.val.se