Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Björkenäs mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björkenäs mfl 1052 10,7% 23,5% 27,2% 38,6% 5,1% 48,3% 51,7% 1,3%  
Summa 1052 10,7% 23,5% 27,2% 38,6% 5,1% 48,3% 51,7% 1,3%

http://www.val.se