Val till kommunfullmäktige i Nybro - Ålder och kön - Nybro 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nybro 4 1335 23,6% 24,0% 19,6% 32,8% 6,1% 50,4% 49,6% 2,9%  
Summa 1335 23,6% 24,0% 19,6% 32,8% 6,1% 50,4% 49,6% 2,9%

http://www.val.se