Val till kommunfullmäktige i Nybro - Ålder och kön - Nybro 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nybro 6 1327 17,7% 26,9% 25,1% 30,3% 5,6% 47,9% 52,1% 1,4%  
Summa 1327 17,7% 26,9% 25,1% 30,3% 5,6% 47,9% 52,1% 1,4%

http://www.val.se