Val till kommunfullmäktige i Nybro - Ålder och kön - Bäckebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäckebo 549 9,8% 26,6% 28,4% 35,2% 3,6% 53,0% 47,0% 3,5%  
Summa 549 9,8% 26,6% 28,4% 35,2% 3,6% 53,0% 47,0% 3,5%

http://www.val.se