Val till kommunfullmäktige i Nybro - Ålder och kön - Hälleberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hälleberga 1276 13,2% 25,9% 27,4% 33,4% 4,4% 52,7% 47,3% 10,3%  
Summa 1276 13,2% 25,9% 27,4% 33,4% 4,4% 52,7% 47,3% 10,3%

http://www.val.se