Val till kommunfullmäktige i Ronneby - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1512 21,1% 25,2% 19,8% 33,9% 5,9% 47,3% 52,7% 3,6%  
Summa 1512 21,1% 25,2% 19,8% 33,9% 5,9% 47,3% 52,7% 3,6%

http://www.val.se