Val till kommunfullmäktige i Ronneby - Ålder och kön - Älgbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Älgbacken 834 20,5% 27,7% 19,2% 32,6% 7,1% 45,9% 54,1% 8,8%  
Summa 834 20,5% 27,7% 19,2% 32,6% 7,1% 45,9% 54,1% 8,8%

http://www.val.se