Val till kommunfullmäktige i Ronneby - Ålder och kön - Persborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Persborg 1391 11,9% 32,4% 22,5% 33,2% 4,5% 49,7% 50,3% 2,8%  
Summa 1391 11,9% 32,4% 22,5% 33,2% 4,5% 49,7% 50,3% 2,8%

http://www.val.se