Val till kommunfullmäktige i Karlshamn - Ålder och kön - Korpadalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Korpadalen 1295 14,6% 37,1% 30,8% 17,5% 6,9% 50,7% 49,3% 2,0%  
Summa 1295 14,6% 37,1% 30,8% 17,5% 6,9% 50,7% 49,3% 2,0%

http://www.val.se