Val till kommunfullmäktige i Sölvesborg - Ålder och kön - Hjortakroken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hjortakroken 1154 15,5% 33,4% 24,1% 26,9% 4,7% 48,4% 51,6% 4,2%  
Summa 1154 15,5% 33,4% 24,1% 26,9% 4,7% 48,4% 51,6% 4,2%

http://www.val.se