Val till kommunfullmäktige i Sölvesborg - Ålder och kön - Mjällby m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Mjällby m fl 1494 15,3% 29,7% 22,8% 32,3% 4,6% 51,1% 48,9% 6,8%  
Summa 1494 15,3% 29,7% 22,8% 32,3% 4,6% 51,1% 48,9% 6,8%

http://www.val.se