Val till kommunfullmäktige i Staffanstorp - Ålder och kön - Hjärup

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hjärup 1574 10,5% 38,8% 23,4% 27,3% 6,1% 48,7% 51,3% 3,4%  
Summa 1574 10,5% 38,8% 23,4% 27,3% 6,1% 48,7% 51,3% 3,4%

http://www.val.se