Val till kommunfullmäktige i Staffanstorp - Ålder och kön - Aspvägen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aspvägen 1334 16,9% 27,7% 19,0% 36,4% 6,7% 46,6% 53,4% 4,0%  
Summa 1334 16,9% 27,7% 19,0% 36,4% 6,7% 46,6% 53,4% 4,0%

http://www.val.se