Val till kommunfullmäktige i Staffanstorp - Ålder och kön - Annero

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Annero 1313 11,2% 32,1% 18,4% 38,4% 5,6% 50,3% 49,7% 2,5%  
Summa 1313 11,2% 32,1% 18,4% 38,4% 5,6% 50,3% 49,7% 2,5%

http://www.val.se