Val till kommunfullmäktige i Örkelljunga - Ålder och kön - Örkelljunga 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örkelljunga 1 574 17,1% 32,2% 23,3% 27,4% 5,7% 54,2% 45,8% 7,7%  
Summa 574 17,1% 32,2% 23,3% 27,4% 5,7% 54,2% 45,8% 7,7%

http://www.val.se