Val till kommunfullmäktige i Örkelljunga - Ålder och kön - Örkelljunga 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örkelljunga 4 1100 22,4% 28,3% 17,5% 31,9% 6,5% 47,6% 52,4% 6,4%  
Summa 1100 22,4% 28,3% 17,5% 31,9% 6,5% 47,6% 52,4% 6,4%

http://www.val.se