Val till kommunfullmäktige i Lomma - Ålder och kön - Lomma N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lomma N 1525 14,9% 43,9% 20,1% 21,1% 4,4% 50,0% 50,0% 4,1%  
Summa 1525 14,9% 43,9% 20,1% 21,1% 4,4% 50,0% 50,0% 4,1%

http://www.val.se