Val till kommunfullmäktige i Lomma - Ålder och kön - Flädie N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Flädie N 1710 10,8% 32,7% 21,8% 34,6% 6,8% 46,3% 53,7% 3,0%  
Summa 1710 10,8% 32,7% 21,8% 34,6% 6,8% 46,3% 53,7% 3,0%

http://www.val.se