Val till kommunfullmäktige i Skurup - Ålder och kön - Skurup 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skurup 3 1510 18,0% 35,8% 22,0% 24,2% 6,8% 49,2% 50,8% 4,8%  
Summa 1510 18,0% 35,8% 22,0% 24,2% 6,8% 49,2% 50,8% 4,8%

http://www.val.se