Val till kommunfullmäktige i Höör - Ålder och kön - Höör 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höör 1 1686 19,5% 23,3% 17,9% 39,3% 6,2% 43,5% 56,5% 3,7%  
Summa 1686 19,5% 23,3% 17,9% 39,3% 6,2% 43,5% 56,5% 3,7%

http://www.val.se