Val till kommunfullmäktige i Höör - Ålder och kön - Höör 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höör 3 1506 17,5% 35,1% 23,8% 23,5% 8,5% 49,9% 50,1% 3,7%  
Summa 1506 17,5% 35,1% 23,8% 23,5% 8,5% 49,9% 50,1% 3,7%

http://www.val.se