Val till kommunfullmäktige i Höör - Ålder och kön - Höör 4

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höör 4 1333 14,6% 32,3% 24,2% 28,8% 5,0% 48,5% 51,5% 3,2%  
Summa 1333 14,6% 32,3% 24,2% 28,8% 5,0% 48,5% 51,5% 3,2%

http://www.val.se