Val till kommunfullmäktige i Höör - Ålder och kön - Höör 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Höör 5 1831 15,8% 36,9% 27,4% 19,9% 5,2% 51,6% 48,4% 5,8%  
Summa 1831 15,8% 36,9% 27,4% 19,9% 5,2% 51,6% 48,4% 5,8%

http://www.val.se