Val till kommunfullmäktige i Höör - Ålder och kön - Tjörnarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tjörnarp 928 17,2% 29,8% 32,1% 20,8% 6,6% 52,3% 47,7% 8,1%  
Summa 928 17,2% 29,8% 32,1% 20,8% 6,6% 52,3% 47,7% 8,1%

http://www.val.se