Val till kommunfullmäktige i Tomelilla - Ålder och kön - Tryde-Ullstorp-Övraby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tryde-Ullstorp-Övraby 1940 16,2% 32,8% 23,8% 27,2% 6,3% 51,4% 48,6% 3,1%  
Summa 1940 16,2% 32,8% 23,8% 27,2% 6,3% 51,4% 48,6% 3,1%

http://www.val.se