Val till kommunfullmäktige i Tomelilla - Ålder och kön - Tomelilla Centrum norr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tomelilla Centrum norr 1940 24,1% 29,8% 21,3% 24,8% 7,0% 47,1% 52,9% 6,6%  
Summa 1940 24,1% 29,8% 21,3% 24,8% 7,0% 47,1% 52,9% 6,6%

http://www.val.se