Val till kommunfullmäktige i Tomelilla - Ålder och kön - Onslunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Onslunda 1743 15,8% 28,7% 29,2% 26,3% 5,6% 53,0% 47,0% 5,0%  
Summa 1743 15,8% 28,7% 29,2% 26,3% 5,6% 53,0% 47,0% 5,0%

http://www.val.se