Val till kommunfullmäktige i Tomelilla - Ålder och kön - Smedstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Smedstorp 1312 14,6% 29,0% 32,3% 24,2% 5,3% 53,3% 46,7% 5,0%  
Summa 1312 14,6% 29,0% 32,3% 24,2% 5,3% 53,3% 46,7% 5,0%

http://www.val.se