Val till kommunfullmäktige i Tomelilla - Ålder och kön - Brösarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brösarp 1550 10,3% 22,8% 25,7% 41,2% 3,7% 48,6% 51,4% 4,3%  
Summa 1550 10,3% 22,8% 25,7% 41,2% 3,7% 48,6% 51,4% 4,3%

http://www.val.se