Val till kommunfullmäktige i Perstorp - Ålder och kön - Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södra 1155 18,9% 30,2% 22,4% 28,5% 6,3% 47,9% 52,1% 7,0%  
Summa 1155 18,9% 30,2% 22,4% 28,5% 6,3% 47,9% 52,1% 7,0%

http://www.val.se