Val till kommunfullmäktige i Klippan - Ålder och kön - Klippan N-Gråmanstorp mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klippan N-Gråmanstorp mfl 1237 18,0% 32,0% 18,4% 31,6% 6,9% 47,1% 52,9% 10,3%  
Summa 1237 18,0% 32,0% 18,4% 31,6% 6,9% 47,1% 52,9% 10,3%

http://www.val.se