Val till kommunfullmäktige i Klippan - Ålder och kön - Klippan SÖ-Nyslätt-Elfdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Klippan SÖ-Nyslätt-Elfdalen 1664 25,7% 25,2% 22,4% 26,7% 6,7% 50,0% 50,0% 10,4%  
Summa 1664 25,7% 25,2% 22,4% 26,7% 6,7% 50,0% 50,0% 10,4%

http://www.val.se