Val till kommunfullmäktige i Klippan - Ålder och kön - Storäng-Vedby mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Storäng-Vedby mfl 1651 16,1% 34,1% 27,9% 21,9% 7,0% 52,5% 47,5% 5,6%  
Summa 1651 16,1% 34,1% 27,9% 21,9% 7,0% 52,5% 47,5% 5,6%

http://www.val.se