Val till kommunfullmäktige i Klippan - Ålder och kön - Riseberga-Färingtofta mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Riseberga-Färingtofta mfl 966 12,3% 29,1% 29,6% 29,0% 5,1% 53,6% 46,4% 9,0%  
Summa 966 12,3% 29,1% 29,6% 29,0% 5,1% 53,6% 46,4% 9,0%

http://www.val.se